Blogginlägg

Fadimes tal - lektion 7 av 10

De med missriktat välvilja blir hederskulturens medlöpare

Devin Rexvid analyserar Fadime Şahindals tal i riksdagen. Ett modigt och klokt tal, som gav oss många lärdomar då och för framtiden. Du kan läsa hela Fadimes tal på Aftonbladet, och lyssna på delar av talet i videon längst ner på denna sidan.

Mot slutet av sitt tal i riskdagen reflekterade Fadime över sin situation. Mer konkret vad samhället borde ha gjort för att förebygga att hon skulle utsättas för hedersvåld.

Fadime sa:

– Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas.

Än idag finns det på tok för många företrädare för samhället som inte tydligt markerar till föräldrar, som praktiserar hedersnormer, varför det finns vissa lagar, förordningar, regler, rutiner och arbetssätt inom svenska samhällsinstitutioner.

Det rör sig bland annat om:

  • Otydlighet kring varför det svenska samhället strävar efter fler könsintegrerade arenor.
  • Varför är det viktigt med skolmat och skadligt med fasta för barn.
  • Varför är det viktigt med jämställdhet.
  • Varför är det viktigt med fritidsaktiviteter för barn och unga, inklusive flickor.
  • Varför barn inte ska agas.
  • Varför individen är basen för statens relation till medborgarna och inte olika sorters kollektiv.

Än idag går lärare och rektorer med på att flickor ska utsättas för könssegregation i förskolan och skolan.

Än idag förekommer det att lärare bedyrar samarbetet med en av imamerna, som av Säpo utpekades som ett hot mot rikets säkerhet, och utan att bli generad återger hur mån imamen var om att hans dotter inte fick vistas i något sammanhang i skolan där pojkar och män fanns.

Än idag händer det att socialsekreterare beljuger hedersvåldsutsatta flickor då föräldrarna anses vara framgångsrika invandrare i det nya landet. Anledningen är att de är självförsörjande och ”integrerade”. Som om integration enbart vore begränsat till självförsörjning, och inte också en fråga om delaktighet i det kulturella, politiska och sociala livet.

Än idag tar vissa domare parti för dessa ”självförsörjande och framgångsrika” föräldrar och friar dem, trots att de i flera år har utsatt sina barn för hedersrelaterat förtryck och våld.

Än idag har vi myndighetspersoner som själva har en fot kvar i hederskulturen och bagatelliserar förtrycket och våldet, samt skrämmer sina kollegor till tystnad genom att lägga fram rasism- och stigmatiseringskortet.

Än idag finns det på tok för många företrädare för samhället som agerar tvärtemot det Fadime vädjade om:

Att inte vända flickorna ryggen.

Devin Rexvid

Universitetslektor och forskare inom hedersrelaterat våld och förtryck vid Stockholms Universitet

Lyssna på Fadimes tal i riksdagen

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg

Newas berättelse – om hijab

Newa tvingas att bära hijab. Hennes föräldrar bestämmer vad som är rätt. Om hon inte anpassar sig skriker de på henne. Hon blir slagen. Ingen lyssnar på henne. Hijab är inte vilket klädesplagg som helst, inte heller en symbol för frihet.

Läs hela inlägget »

Pojkar i hederskulturen

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba alla; kvinnor, flickor, pojkar och män. Pojkar har ofta en dubbel roll. Unga män och pojkar kan till exempel tvingas att kontrollera och bestraffa sina systrar eller kusiner. Precis detta händer Hakim.

Läs hela inlägget »